ספר קרב
בינת ג'ביל

מהדורה 2

ספר קרב בינת ג'ביל

מהדורה 2

הכנסת ספר תורה

הכנסת ספר תורה – ע"ש יעקב שמשון עמיחי מרחביה הי"ד

הכנסת ספר תורה בבית הכנסת המרכזי בישוב עלי

 

YouTube video