ספר קרב
בינת ג'ביל

מהדורה 2

ספר קרב בינת ג'ביל

מהדורה 2

עמיחי , הלכנו אחריך דרך ארוכה

מאת: חבר

תאריך: ח' באב תשס"ו

עמיחי

לפני שבוע כביש 60

נחסם לכבודך

דרך ההר כולה עמדה לכבודך

עת נטמנת באדמתה

 

עמיחי

הלכנו אחריך דרך ארוכה

הרבה פעמים הסברת לנו שהמקדש בנוי

לא בצורת ריבוע מֵרַכז אלא בצורת מלבן עם חץ

מטרה ודרך

 

מארץ הלבנון בה נפלת

דרך גב ההר ועד להר הטוב הזה והלבנון

אנחנו מתחייבים להמשיך ללכת

ועמיחי

עד המקום בו ייפול האחרון עד שם נגיע.

להתראות עמיחי!!!