ספר קרב
בינת ג'ביל

מהדורה 2

ספר קרב בינת ג'ביל

מהדורה 2

עשרת האחים

עשרת האחים

לזכרם של עשרה לוחמי גולני, גדוד 51 פלוגה ג', שנפלו במלחמת לבנון השניה.

YouTube video